Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - Repetition

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi inleder höstterminen med att repetera de fyra räknesätten.

Vad? 

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Prioriteringsregler
 • Ekvationer

Hur?

 • Räknemetoder
  • Huvudräkningsstrategier
  • Uppställning
  • Problemlösningsstrategier

Varför?

 • För att lära om och befästa kunskaper innan vi tar nästa kliv. 

 

Bedömning?

 • Kontinuerligt under arbetet; 
  • Vad du visar att du förstått;
   • I samtal
   • I boken
   • I andra övningar

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen
Mall för bedömningsmatris i alla ämnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback