Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Slöjdpåse

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Nu ska vi träna oss praktiskt på det som vi lärt oss genom att ta körkort. Vi kommer att träna på olika begrepp som ofta är förekommande.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad skall vi då konkret arbeta med?

Jo, vi ska lära oss nya ord och berepp såsom;

 • Ljusbord
 • Rita spegelvända bokstäver
 • Använda oss av vlisofix
 • Applikation
 • Sick-sacks placering vid applikation
 • Pressa och stryka
 • Tvärnåla
 • Pressarfoten kant i kant
 • Fästa
 • Tvinnad snodd
 • Kanal
 • Säkerhetsnål
 • Råbandsknop

 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttryckformer

Slöjden i samhället

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att ha praktiska och teoretiska genomgångar som visar hur du skall göra.

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap och verktyg du behöver
 • hur du utvecklar din idé
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du kan använda specifika slöjdord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats
 • hur du tolkar och för resonemang om din slöjdpåse och dess utseende

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback