Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällsekonomi

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Samhällsekonomi. Hur ett samhälles ekonomiska system fungerar.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisnignen utgår huvudsakligen från läroboken

Samhälle SO S s 4-49, för de som vill fördjupa sig ytterligare finns frågor på texten och arbeta med texten uppgifter att arbeta med.

Vi tiitar även på film som berör de olika ämnesområdena. Ex "Samhällets ekonomi", "Inflation" via av- media.

Lektionsupplägget kommer varieras mellan lärarledda genomgångar, självständigt arbete och diskussioner i smågrupper. 

Vi uppmanar till att ta ett stort eget ansvar för inlärning av begrepp som vi går igenom. Det räcker inte med att kort översätta begreppet utan vikten ligger i att förstå vad begreppen innebär och att kunna använda dem för att resonera om hur ekonomi fungerar i samhället:

ekonomi, privatekonomi, samhällsekonomi, produktionsfaktorer, varor, tjänster, BNP, grön BNP, "ingenting är gratis", ägandeformer, pengar, inflation, deflation, prissättning, utbud, efterfrågan, marknadsformer, blandekonomi, ekonomiska kretsloppet, finanssektorn, bank- och kreditinstitut, konjunktur, samhällets ekonomiska mål

(för de som vill fördjupa sig ytterligare på egen hand kan ta reda på mer om: statens styrmetoder, statsskuld, växelkurs, devalvering, revalvering,i ekonomin, handelsavtal, handelshinder, frihandel)

Visa vad du lärt dig

Du kommer löpande under arbetets gång ges möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt.

 

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v 40-43 ca

Bedömning


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Matriser i planeringen
Utdrag ur kunskapskraven för samhällskunskap åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback