Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Skapande och språk med Babblarna

Moraby förskola, Säter · Senast uppdaterad: 21 februari 2023

Med hjälp av figurerna "Babblarna", ska barnen få utforska färger, material och språk på olika sätt.

Syfte med projektet:

- Att barnen får utforska och uppleva olika färger

- Att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd

- Ge barnen möjlighet att sortera och kategorisera sin omvärld.

- Låta barnen få använda sin fantasi och sin kreativa förmåga. 

 

Vi kommer att börja vårt projekt genom att gå igenom de olika babblarna var för sig och deras egenskaper.

Lära sig vad de heter, hur de ser ut och deras intressen. 

Skapa babblarna med olika material och därmed träna sin finmotorik.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter