Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Vifolkaskolan - Matematik Tal år 7

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att -lösa problem med hjälp av matematik, -använda matematiska begrepp, -använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Förväntat resultat

Efter ditt arbete med området tal skall du kunna
- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
- ordna tal i storleksordning
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- avrunda tal
- använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
- prioriteringsreglerna

Uppgifter för bedömining

När området är avslutat ska du lösa 15-20 uppgifter med varierande svårighetsgrad som kan se ut så här.

1. Avrunda talet 83,57 till heltal.Vilket räknesätt hör följande ord ihop med
a) Summa b) Produkt c) Kvot

2. Räkna ut
a) 24,5+3,42 b) 19,2÷8 c) 5(3+8) d) 5×7+3×3 e) 10×3,2 f) 85÷10

3.Skriv talen i storleksordning, börja med det minsta:
1,123     2,1   1,09    1,089    1,1

Bedömningskrav

Så här kan dina redovisningar se ut:

1. a) addition b) multiplikation c) division
2. a) 27,92 b) 2,4 c) 55 d)44 e)32 f)
3. 8,5   1,089   1,09   1,1    1,123    2,1


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen
Vifolkaskolan - Matematik Tal år 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback