Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Alfa-beta

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Alfabeta är en våra lärvänner som arbetar med i vår verksamhet. Alfabeta är ett verktyg som stärker barnens nyfikenhet för språk och kommunikation.

Mål

Vårt mål är att varje barn ska kunna få förutsättningar till att lära sig, utveckla sitt språk och öka sin förmåga att kommunicera.

Genomförande

Språk är en av vårt främsta utvecklingsområde och vi ska både genom planerade aktiviteter och spontana tillfällen hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Vi använder oss utav konkret material vid samlingar, nilbilder, sagor, sånger och stödtecken. Vi ska också vara tydliga med instruktioner och benämningar. Språk är något vi övar på vid varje tillfälle där vi möter barn och det är väldigt viktigt att som pedagog vara medveten om att använda dessa möten till en bra grund för barnens lärande.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, texter och film i form av lärloggar och inne på avdelningen.

Utvärdering

Genom reflektioner och analys som är gjorda i unikum, arbetslag samt med barngruppen ska vi utvärdera olika aktiviteter som vi har utfört och inte bara aktiviteter ska utvärderas utan det kan egentligen vara vilken utvecklingsområde som helst i avdelningen/ förskolan.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback