Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Muntliga presentationer

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi kommer under några veckor att öva på muntliga framträdanden, som en övning inför det muntliga nationella provet. Vi kommer att öva för både enskilt och i mindre grupper.

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är träna på förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, både i grupp och enskilt.

Bedömning - vad och hur

  • Innehåll; vad du säger i presentationen; om presentationen har en röd tråd och en bra struktur, om du kan motivera varför du tycker som du gör.
  • Kommunikation; om du söker kontakt med din publik, om du talar tydligt, om du visat engagemang och väcker intresse.
  • Språk; om du använder ord och begrepp som passar mottagaren. Eleverna kommer att

Undervisning och arbetsformer

 

Uppgift 1 - Höstprat (som sommarprat på P1)

De ska göra ett "radioprogram" om ett valfritt ämne, exempelvis något som de varit med om eller som intresserar dem.
Utifrån en tankekarta ska de skriva ett manus, respons och genomgångar (upplägg, retorik, skrivregler etc.) ges under skrivandes gång. De får även välja upp till två låtar som betyder mycket för dem, som de ska väva in i talet.
Höstpratet kommer att spelas in och spelas upp i mindre grupper för dem som önskar.

Uppgift 2 - muntligt framträdande i mindre grupper

Eleverna kommer att få olika ämnen som de ska samtala kring. En lektion är planering, nästa lektion ska de redovisa. De kommer även få ämnen som de ska diskutera tillsammans i sina grupper.

Eleverna kommer att få hjälpmedel när de gör sina planeringar för sitt framträdande.

Uppgift 3 - uppgift som är uppbyggt på samma sätt som det muntliga nationella provet.

Eleverna får en varsin text som de ska göra en planering kring innan de sitter och diskuterar tillsammans i sina grupper.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter