Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

So Forntiden år 3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Från Big Bang, fortsätter vi framåt med hur liv uppstod på vår planet, framåt mot dinosauriernas tid, den senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

•  känna till Big Bang och lite om den förhistoriska tiden.

•  förstå de olika tidsepokerna istid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder och kunna placera dem i rätt ordning på en tidslinje.

•  förstå och jämföra hur människor levde under dessa epoker och jämföra med nutid.

 

Bedömning - vad och hur

I olika sammanhang och i olika former visar du vad du har lärt dig, t ex genom diskussioner eller när du skriver i din ”Min bok om forntiden”. 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser olika texter, tittar på filmer och samtalar om de olika tidsperioderna. 

Vi lär oss om olika levnadsvillkor och gör jämförelser med vår tid. 

Vi arbetar enskilt, i par eller i små grupper och ibland hela klassen tillsammans beroende på vad det är vi ska lära oss om och beroende av vad lektionen handlar om. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback