Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsbesök Björken

Nybble förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Såpbubblor: Barnen utforskar vad som händer när man blåser vatten med något i genom ett hål som gör att det blir bubblor . Teckenstöd: Fruktsång och frukter. Polyglutt: Vi läser boken Samarbete från kompisboken.

Datum 10/10 

Ansvariga: Alla pedagoger

Grupp: Hela barngruppen

Material: Såpbubblor,piprensare

Nulägesbeskrivning:Vi tränar munmotorik genom att låta barnen blåsa såpbubblor

Beskrivning av aktiviteten:Vi blandar vatten diskmedel och sirap och barnen får doppa en piprensare i en tallrik och blåsa

 Material:Frukter

Nulägesbeskrivning: Vi tränar färger modersmål teckenstöd ,ord och matematik på olika modersmål fruktsång  

Beskrivning av aktiviteten:Vi börjar med att sjunga fruktsången med tecken.Pedagogerna visar frukten och barnen deltar och svarar vad det är för frukt färg på olika modersmål 

Material:Ipad

Nulägesbeskrivning:Barnen tränar att sitta och lyssna 

Beskrivning av aktiviteten:Barnen delas upp i mindre grupper och lyssnar på Boken Samarbete på olika modersmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter