Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Tygkasse med tygtryck åk 7

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Du kommer sy en tygkasse med tygtryck.


 

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Jag ska lära mig om symboler och loggor och hur jag gör en egen.

Jag ska lära mig om upphovsrättslagen.

 

Jag kommer att få träna på att följa en arbetsbeskrivning.

 

Jag kommer att träna på att, klippa, mäta, nåla och att sy  på maskin

 

Jag kommer träna på att trycka på tyg på olika sätt

 

 

 

Jag ska träna på att planera, genomföra och utvärdera mitt arbete.

 

 

Jag får på bilden och på slöjden en genomgång av symboler och loggor.

Jag får en genomgång av upphovsrättslagen av min lärare.

 

Jag får muntliga och skriftliga instruktioner av min lärare om vad jag ska tänka på när jag syr min bärbara förvaring.

 

Jag ska träna på att omsätta en bild jag gjort på bilden till tygtryck.

 

Jag ska lära mig att använda olika muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar/instruktioner.

 

Jag ska träna på att använda olika begrepp /slöjdord när jag skriver om mitt arbete.

 

 

 

Genom att visa hur jag arbetar efter instruktioner

 

Genom att visa att jag kan använda redskap och symaskinen på ett säkert sätt

 

Visa att jag tar ansvar och tar egna initiativ i mitt arbete

 

Visa att jag kan utveckla idéer i mitt arbete med tygtrycket och min bärbara förvaring.

 

Hur jag skriver och värderar mitt arbete i loggboken och använder de begrepp/slöjdord jag lärt mig under arbetet

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Betygsmatris åk 7-9
Uppgifter
Tygkasse med tryck

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback