Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri, åk7 HT/19

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Detta område handlar om geometri och här kommer vi att arbeta bland annat med föremål som är tredimensionella, olika typer av trianglar, begränsningsarea, volym och formler.

Tidsplaneringen är: v. 40 – 47

När du har arbetat med det här kunskapsområdet (Geometri) ska du kunna:

  • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar.

  • beräkna omkrets och area av månghörningar.

  • beräkna volym av prismor.

  • kunna några enheter för längd, area och volym.

  • beräkna arean av begränsningsytor.                     

  • känna igen och kan namnge de centrala begreppen som du hittar nedan.

  • Endimensionell, sträcka, meter, tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta.

Bedömning

 Ditt arbete kommer att bedömas genom hur du:

  • praktiskt genomför olika aktiviteter
  • skriftligt och muntligt redovisar dina kunskaper och slutsatser
  • se bedömningsmatris.

Vecka

Sidor

Moment

40

 56 - 62

Olika dimensioner, enheter för olika dimensioner, kroppar - som är tredimensionella, månghörningar - figurer som är tvådimensionella, vinklar, triangelns vinkelsumma, olika typer av trianglar. 

41

 

63 - 69

 

 

Olika typer av fyrhörningar, omkrets, area, rektangelns area, parallellogrammens area, triangelns area.

42

70 - 73

Sammansatta figurer, volym, rätblock. 

43

 74 - 77

Dignos på fredag

Rätblockets volym, begränsningsyta, begrepp och resonemang, problemlösning.

 80 - 93

Repetition blå kurs: du kan jobba med de blåa sidorna samtidigt med de gröna sidorna.

 

45

 94 - 101

Röd kurs + Arbetsbladet + Repetition

 

46

47

Matteprov

  Fredag 22/11/2019 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Geometri åk7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback