Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 2

Svenska år 1 och 2

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

I svenska kommer du få lära dig att läsa och skriva.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att vi skall lära oss att:

 • läsa och förstå enklare texter
 • skriva och formulera enkla texter och använda skiljetecken på rätt sätt
 • berätta och skriva med en röd tråd
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen:

 • kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt
 • kunna använda skiljetecken på rätt sätt (åk1:punkt åk 2: punkt, frågetecken och utropstecken)
 • kunna berätta och skriva så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
 • kunna lyssna aktivt och återberätta i olika samtalssituationer

Du kommer att bli bedömd genom:

 • Din läsförståelse
 • Skolverkets skriftliga och muntliga bedömning i svenska.
 • hur du löser en skriftlig instruktion
 • din dagbok och dina händelseböcker
 • observationer och samtal

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • bokstavsträning
 • olika skrivövningar
 • lästräning
 • läsförståelse
 • Lässtrategier
 • högläsning
 • samtal och diskussioner
 • Gemensamt och enskilt textskrivande på Ipad.
 • Jobba med text och bild.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter