Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Utflykt till lekparken 7/10-19

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi går ut på promenad i närmiljön för att träna barnens motorik, ordförråd, samarbete och för att observera naturen under hösten.

Datum: 7/10-19

Ansvarig: Bojens arbetslag

Material: Frukt, ipad, naturen och lekutrustningen i lekparken.

Nulägesbeskrivning: Vi har lärt barnen om höstens färger, vi vill därför gå ut för att dom ska kunna observera färgerna i närmiljön.

Innehåll: Vi ska gå på promenad med hela barngruppen och på vägen dit ska vi observera naturen och prata o färgerna grön, gul och brun som vi just nu jobbar med på avdelningen. När vi kommer fram till lekparken så får barnen leka en stund och äta frukt. Vi dokumenterar aktiviteten med hjälp av ipads. Barnen får också ta med sig löv i olika färger som vi kan prata om när vi kommer tillbaka till avdelningen.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback