Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik åk 2

Tierps anpassade grundskola, Tierp · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Tallinje upp till 20. Metoder för addition  och subtraktion av tal upp till 10. Skriva siffrorna 0-20 och benämna dem. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som tillhör arbetsområdet. Lägga mönster och enkel problemlösning.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningens innehåll: Vad?

Konkreta mål till eleven.

Du ska
- kunna talraden upp till 20

- ha taluppfattning upp till 20 och förstå dess värde.

- kunna räkna addition och subtraktion upp till talet 10 och förstå att koppla siffror med antal- förstå och använda ord, begrepp  och symboler som är kopplade till området.

 

exempel på ord och begrepp.

addition, subtraktion likhetstecknet, tallinje, framför och bakom.

 

 

 

Bedömning

att du kan lösa tal inom talområdet 1-10 med addition och subtraktion.

att du har förståelse för tallinjen 1-20 och förstår talens värde.

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.

Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback