Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska, Magic 4

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi arbetar utifrån boken "Magic 4". Den handlar om fyra ungdomar från fyra delar av världen. Kate från USA, Harrys från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Vi får följa dessa fyra personer när de bland annat äter frukost, går i skolan, skypar, sportar och drömmer om att stå på scenen.

Syfte

Att utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Aktivitet/arbetssätt 

Du kommer att få:

Läser enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
Lyssnar på talad engelska från olika delar av världen.
Skriver enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
Talar engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utökar ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Tränar på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Se på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Det här ska du visa att du kan

Du ska

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Classbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv, din familj och dina intressen på engelska.

...behärska grundläggande engelsk grammatik. 

 ...förstå innehållet i en text.


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback