Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit Matematik 5A kap 1 De fyra räknesätten

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

I det här kapitlet ska vi arbeta med de fyra räknesätten.

Syfte

I det här kapitlet ska vi arbeta med de fyra räknesätten.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt, parvis och i grupp.

 Bedömning 

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar med en diagnos och ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Löser problem och uppgifter som innehåller de fyra räknesätten
- Beskriver tillvägagångssätt
- Bedömer rimlighet

 Begrepp

Du ska lära dig de olika matematiska begrepp som kapitlet behandlar.

 Metoder

Använder huvudräkning och gör beräkningar med huvudräkning och uppställning, i addition, subtraktion, multiplikation och division.

 Resonemang

Ställer och besvarar frågor samt följer och för matematiska resonemang kring sina lösningar i uppgifter med de fyra räknesätten både muntligt och skriftligt.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback