Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

FSK Matematik - Sortering och klassificering

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med att sortera och klassificera olika föremål.

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 Du kommer få möjlighet att lära dig och utforska olika sätt att sortera och klassificera föremål. 

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 Vi kommer att arbeta med sortering och klassificering för att du ska få möjlighet att lära dig beskriva olika föremål. Detta är av betydelse när du ska beskriva rum och form. 

 

Så här kommer vi att jobba. (Genomförande)

Vi kommer att arbeta enskilt och i par. Vi kommer att arbeta praktiskt och i häften. Arbetet sträcker sig från v.37 - 38.

Lektion 1: Vi sorterar tillsammans med plockisar och samtalar om vad man kan sortera efter.

Lektion 2: Vi kommer att sortera i grupp och rita hur vi har sorterat.

Lektion 3: Vi leker sorteringslekar i helgrupp och arbetar i ett sorteringshäfte. 

Lektion 4: Vi sorterar knappar och arbetar med en sorteringsuppgift där vi övar på att klippa.

Lektion 5: Vi summerar arbetet med sortering och arbetar i sorteringshäftet. 

 

Vi kommer att återkomma till arbetet med sortering och klassificering under läsåret.

 

Material:

Plockisar och häften. Vi arbetar utifrån lärarhandboken Tänka, räkna och resonera


Läroplanskopplingar

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback