Skolbanken Logo
Skolbanken

Gatsmart- Säker i trafiken

Grundsärskolan Tierp, Tierp · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Hur ska vi bete oss i trafiken?

Hur ska jag arbeta?

  • Jag går promenader runt skolan i syfte att uppmärksamma trafik. 
  • Jag får lära mig de viktigaste trafikskyltarna och hur jag ska bete mig i trafiken.
  • Jag lär mig fakta genom film, bilder och samtal. Jag jobbar i ett trafikhäfte. 
  • Jag lär mig vikten av att använda reflex och cykelhjälm.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

  • några vanliga trafikskyltar.
  • förstå vikten av att använda reflexer och hjälm. 


Detta visar jag genom att:

  • delta aktivt i klassens diskussioner.
  • visa hur jag ska bete mig i trafiken. Ge exempel på vad som kan hända utan reflex eller hjälm. 
  • känna till några trafikskyltar. 

 


Läroplanskopplingar

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter