Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Skapa en naturtavla som förevigas med iPad.

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Aktivitet som vi ska göra under vår utfärd till Bockeboda.

Syfte och mål

Vårt syfte är att barnen ska få skapa en naturtavla med naturmaterial ute i naturen under en utfärd. Vårt mål är att barnen ska upptäcka olika spännande natur material som de kan använda till sin tavla samt att de ska få bekanta sig med kameran i iPaden.

Aktiviteter

Barnen letar upp/samlar material som de vill använda till att skapa en tavla. Naturföremålen arrangeras sedan i en ram innan barnen fotograferar av sin kreation. Bilden skrivs sedan ut på förskolan och barnen ges tillfälle att vid en samling att visa och berätta om sin tavla.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter