Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Att leva idag så att det fungerar imorgon!

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Ett AO (arbetsområde) om hur vi alla ska förvalta jorden och allt dess underbara innehåll för en så hållbar utveckling som möjligt…

Tidsperiod: vecka 37 - 42 (43)

 

v 37 - Introduktion, självhushållning

v 38 - Naturrutan, självhushållning, odling

v 39 - Naturrutan, orientering, återbruk, källsortering

v 40 - Naturrutan, ekosystem, klimat/väder

v 41 - Kunskapskoll - centrala begrepp, naturrutan

v 42 - Inlämning slutuppgift AO

v 43 - Utvärdering


I detta AO kommer du som elev ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

  • Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.

  • Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument.

  • Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra.

  • Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.

  • Metakognitiv förmåga: Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.Ämnen som ingår i detta AO är:

 

Biologi - ekologi, självhushållning, hållbar utveckling, begreppslig förmåga

 

Engelska - sustainable living, article writing, begreppslig förmåga

 

Geografi - självhushållning, hållbar utveckling, begreppslig förmåga

 

Hemkunskap - hållbar utveckling, begreppslig förmåga

 

Idrott - orientering, begreppslig förmåga

 

Svenska - begreppslig förmåga, genreskrivning 

 

Teknik - återbruk, begreppslig förmågaKunskapskoll

 

Vecka 41 är det kunskapskoll på de begrepp som är centrala för AO:t. Du förväntas kunna använda, förklara och sätta in dessa begrepp i rätt sammanhang. Slutuppgift

 

Fredag den 18/10 (vecka 42) skall den skriftliga individuella slutuppgiften lämnas in i classroom för AO:tUtvärdering

 

 

Ni elever kommer att utvärdera AO:t under vecka 43 därför är det viktigt att man ger sig själv tid att reflektera över de olika moment som gjorts under AO:t och hur de eventuellt kunde gjorts annorlunda?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback