Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen åk 4

Klämmestorpsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter?Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

  • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
  • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
  • känna till namnen på några träd, bär och svampar
  • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
  • känna till några rovdjur och bytesdjur
  • veta vad människan använder skogen till
  • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* diskutera i helgrupp och i mindre grupp

* arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter

* titta på filmer

* göra besök i naturen

Såhär visar jag att jag kan

  • genom muntliga diskussioner om ämnet
  • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet
  • genom skriftligt förhör

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter