Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

4 - 6

Spanska åk6: Hola + El mundo hispánico

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

När vi har arbetat klart med kap 1 och 2 du kommer att kunna: *hälsa och fråga hur någon mår * kunna berätta vad du heter * varifrån du är * vilka språk du pratar och kunna säga hejdå. * vilka länder som är spansktalande

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Syftet med dessa två kapitel är:

- att förstå enkelt talat språk (Lyssna)

- att förstå enkla texter (Läsa)

- att kunna kommunicera muntligt (Prata)

 

Efter att vi har jobbat med dessa två kapitel är målet att du ska kunna:

- hälsa på och fråga hur någon mår

- svara och avsluta samtal

- berätta vad du heter, varifrån du kommer och vilka språk du pratar

- var olika spansktalande länder ligger

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med dessa kapitel tom. v. 42 (preliminärt). Undervisningen kommer att bestå av:

- Arbeta med boken (texter och övningar)

- Inlämningsuppgifter på classroom

- Gemensamma genomgångar

- Quizlet

- Läxor i form av att träna ord/fraser, spela in när du läser etc.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Under tiden vi jobbar med dessa kapitel kommer det ske en formativ bedömning. Det betyder att målet är att du hela tiden ska förbättra dina förmågor i spanska. Därför är det viktigt att du skickar in inlämningsuppgifter då du har chans att få feedback och förslag på förbättringar.

 

I slutet av temat (Förslagsvis v. 42) kommer vi ha ett prov då du har chans att visa det du lärt dig. Detta kommer bestå av 4 delar:

- Läsa/höra

- Prata

- Skriva


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Bedömning utifrån kap 1+2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter