Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

De fyra räknesätten

Skogskällan, Huddinge · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Under den här perioden kommer vi arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

  • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
  • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
  • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
  • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

  • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                       

Metodförmåga                                                                                                                                                       

  • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                                     

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4a. Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett efterföljande prov.

Du kommer att få undervisning om:

  • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback