Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild år 4

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Eleverna kommer att arbeta med olika tekniker och material under läsåret. Vi kommer bland annat fortsätta vårt arbete med kända konstnärer och dess verk samt kommer vi att diskutera hur man kan tolka olika bilder.

Bild

Under detta läsår kommer vi arbeta med teckning, måleri, tryck, collage och tredimensionellt arbete. Vi kommer även granska och analysera reklam- och nyhetsbilder för att därefter skapa våra egna. Vi ska skapa berättande bilder i form av illustrationer till texter.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

 • kunna förmedla ett budskap med hjälp av en bild,
 • kunna använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, målning, tryck, collage och tredimensionellt arbete,
 • kunna granska, tolka och analysera nyhets- och reklambilder.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med...

 • teckning, måleri, tryck, collage och tredimensionellt arbete.
 • rumslighet i bilder med hjälp av färg, form, linje, yta och avstånd,
 • olika verktyg och material,
 • vad ord och begrepp vi möter i undervisningen betyder och
 • granska och analysera nyhets- och reklambilder.

 

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • genomgångar,
 • skapande aktiviteter enskilt, två och två och i grupp,
 • diskussioner i stor och liten grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • förmedla ett budskap med hjälp av en bild,
 • använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, målning, tryck, collage och tredimensionellt arbete,
 • granska, tolka och analysera nyhets- och reklambilder.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna när du skapar bilder och andra föremål samt när du deltar vid diskussioner.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback