Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Historia/religion år 4 - Vikingatiden och nordisk mytologi

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 e.Kr kallas vikingar och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket annat ska du få möjlighet att lära dig mer om under detta tema.

Förmågor och kunskaper att utveckla

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden och ge dig  kunskap om hur människor levt under olika tidsperioder.


Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig om:

- människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
- städernas (Birka) betydelse under vikingatiden
- vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste

- vikingaskepp
- vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste 
- fornnordisk mytologi: asatro
- hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen 
- spår efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.         

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få arbeta teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor i olika häften, se filmer, lära dig ord och begrepp samt skriva en vikingaberättelse. 

 

Detta ska bedömas

  • Vikingaberättelsen 
  • Teoretiskt prov
  • Diskussioner och tankar på lektioner
  • Arbetet i olika häften inom temat

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback