Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

NTA - jord

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Varför är det viktigt för oss människor att ha kunskap om jord? Du ska få lära dig vad jord består av och hur man känner igen olika sorters jord. Du ska också få lära dig hur man gör en kompost och vad som händer där.

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Eleverna ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad jord består av och hur man känner igenom olika slags jord.
 • Du vet hur man gör en kompost och vad som händer där.
 • Du förstår att kunskap om jord är viktig för oss människor och djur.
 • Du kan lyssna på andra med respekt och berätta vad du själv tycker.
 • Du utför enkla systematiska observationer och experiment och kan jämföra förutsägelser med resultat.

  

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • beskriver vad man kan hitta i jorden och vad som kännetecknar olika jordsorter.
 • beskriver vad som händer i en kompost. 
 • förstår och kan förklara varför det är bra för oss människor att veta vad jorden består av.
 • utför enkla undersökningar och observationer kring ämnet jord.
 • kan jämföra dina egna resultat med andras.
 • dokumenterar dina undersökningar och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

 • Göra kompost med och utan maskar
 • Undersöka olika jordprover, lyssna, känna, titta, lukta
 • Odla växter i olika jordmåner och i plaströr
 • Undersöka hur olika jordmåner reagerar med vatten
 • Utföra undersökningar/observationer med förutsägelser och resultat

Dokumentation

 • NTA-bok, förutsägelser och resultat

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback