Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Årstaskolan, SO, åk 2, Tema John Bauer

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Konstnären John Bauer skapade verk med många olika naturfenomen. Vi kommer att göra bildanalyser av hans verk. Med inspiration av dem kommer vi även att få förståelse för hur man förr i tiden förklarade olika fenomen i naturen.

Konkretiserade mål i undervisningen:

Vi kommer att lära oss:

 • om konstnären John Bauers liv och verk
 • om sägner och om de oknytt som finns i John Bauers målningar
 • att formulera oss  i tal och skrift
 • att läsa och analysera skönlitteratur
 • att analysera olika bilder av konstnären John Bauer
 • om hur man förr i tiden förklarade olika fenomen i naturen

Så här kommer undervisningen att se ut:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter om John Bauer
 • läsa sägner och berätta om de oknytt som finns i hans målningar
 • diskutera ämnesspecifika ord och begrepp
 • analysera bilder 
 • skriva berättelser
 • läsa om hur man förr i tiden förklarade olika fenomen i naturen 

Så här kommer bedömningen att se ut:

Du ska visa att du kan:

 • berätta om konstnären John Bauers liv och verk
 • namnge några sägner och oknytt som finns i hans målningar
 • göra en bildanalys
 • skriva en enkel berättelse där du förstärker med en bild
 • ge exempel på hur man förr i tiden förklarade olika fenomen i naturen 

Läroplanskopplingar

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback