Skolbanken Logo
Skolbanken

Biet Språk och drama.

St Mellby förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

V 42-47

Vi fortsätter arbeta med att stärka gemenskapen i barngruppen genom drama, musik och rörelse. Vi kommer vidare att arbeta med  språkutveckling.

Till detta kommer vi att använda oss av:

Bilder och tecken

Rollekar 

Sagor, gestaltade på olika sätt

Sånger

Ramsor


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback