Skolbanken Logo
Skolbanken

SV 2019-2020

Anpassad grundskola 1-9, Färgelanda · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

svenska

Generell pedagogisk årsplanering i ämnet svenska, läsåret 2019-2020

Innehåll 

Tala och lyssna 

 • Hålla en muntlig presentation inför en liten grupp, hålla presentation med hjälp av digitala medier och verktyg som I movie. 

 • Kommunikations och samtalsregler som turtagning,  talutrymme rösten som redskap och mimik. 

 • Lyssna på kapitelböcker. 

Läsa och Skriva 

 • Läshastigheten. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter som att skriva ett brev, enkla sagor, enkel fakta och dikt. 

 • Sökläsning, läsa mellan raderna

 • Skriftspråkets uppbyggnad, skriva meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav i början och punkt på slutet. 

 • Handstil

 • Använda olika skrivverktyg som till exempel ordbehandlingsprogram på dator 

 • Stavning, ljudenligt och ljudstridigt stavade ord. 

Berättande texter och fakta texter 

 • Läsa olika typer av texter som berättande texter, fakta texter, sångtexter och dikter. 

 • Berättande texters uppbyggnad med inledning händelseförlopp och avslutning.

 • Barnboksförfattare 

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film

Språkbruk 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära som tankekarta. 

 • Språkbruk vid kommunikation i digitala medier 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn

 • Hur texters användande påverkar innehållet, i till exempel i tidningsartiklar och på internet

Metod 

 

 • Du får söka information i böcker och på websidor. 

 • Vi hjälper dig att hitta lämpliga böcker att läsa. 

 • Läsa, läsa, läsa. 

 • Du får läsa enkla böcker och texter som vi sedan diskuterar innehållet i. 

 • I tematiskt arbete kommer vi att läsa och jämföra olika typer av texter. 

 • Arbeta i arbetsböcker. 

 • Du får skriva för hand och på dator. 

 • Använda digitala verktyg i samband med presentation. 

 • I andra ämnen som NO kommer vi att använda oss av tankekartor, sökläsning, läsa mellan raderna och sexfältare för att hitta fakta,  minnas och bygga upp bra texter 

 • På morgonsamlingen tränar vi kommunikations och samtalsregler


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback