Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik 2019-2020

Anpassad grundskola 1-9, Färgelanda · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Matematik

Generell pedagogisk årsplanering i ämnet Matematik, läsåret 2019-2020 

Innehåll 

Problemlösning 

 • Lösa vardagliga matematikproblem och enkla textuppgifter 

Taluppfattning och tals användning 

 • räkna addition och subtraktion inom området 1-10000. 

 • olika metoder, olika strategier i addition och subtraktion 

 • räkna multiplikation och division, tabell 0-10. 

 • tal i bråkform 

Algebra 

 • medelvärde

 • enkla mönster i talföljder 

Tid och pengar 

 • klockan, kvart i, kvart över och minuter. 

 • räkna med tid

 • enheter för tid

 • digital tid 

 • månaderna

 • pengar och dess värde, digitala betalningssätt 

Sannolikhet och statistik 

 • diagram, tabeller och koordinatsystem 

 • geometri, vinkel och omkrets 

 • mäta, väga och omvandla de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna. 

 • chans och slump

Metod 

 

 • Du får tillsammans med en fröken träna på matte-strategier som att använda dig av 10-kamrater, stegvis beräkning,  uppställningar och att räkna talsorter var för sig, för att sedan själv kunna välja den ”smartaste” metoden vid olika beräkningar. 

 • Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar, multiplikationstabell och tallinje. 

 • Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap, skolskogen och slöjd). 

 • Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt i dina böcker. 

 • Vi övar tillsammans på att avläsa olika tabeller, diagram och koordinatsystem 

 • Du får praktiskt träna på att väga och mäta samt omvandla de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback