Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Letter to Malala

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Under de närmaste lektionerna kommer du återigen få skriva ett brev. Den här gången är brevet till Malala och din förmåga att skriva bedöms.

Material:

Din uppgift är att skriva ett brev till Malala utifrån dig själv och vem du är. Till din hjälp har du "The toolbox" på s. 90-91 i Textbook. Du behöver också använda texten om Malala på s. 18-20 för att kunna rikta brevet till henne.

Eftersom du tidigare skrivit ett brev till mig och jag har gett dig respons på det brevet kan du såklart även använda den responsen för att skriva ett bättre brev den här gången.

 

Uppgift:

Din uppgift är att skriva ett brev till Malala på Engelska.
I ditt brev ska du berätta något om:

  1. Dig själv
  2. Ditt liv
  3. Din skola
  4. Vad utbildning betyder för dig

Du brev ska vara riktat till Malala. Det är därför bra om du kopplar vad du skriver till vad du vet om henne, ställer frågor och jämför.

 

Inlämning:

Ditt brev skrivs på google docs via Classroom och lämnas in i uppgift "Awesome writer: Letter"


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Letter to Malala
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback