Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Grundskola 9h atom- och kärnfysik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Vi skall arbeta med atom- och kärnfysik.

 

Innehåll

 

 

 

Vecka

Måndag 50 min

Tisdag 90 min

Torsdag 50 min

39

 

Intro, Atomens uppbyggnad

(halv lektion)

 

Kap. 12.1

Atomens uppbyggnad, atomnummer, masstal, isotoper

 

PhET-simuleringslabb “Bygg
  en atom”
och tillhörande arbetsblad.

40

Film “Atommodellen” (youtube)

 

Hur ljus skapas i atomen, röntgenstrålning, spektrallinjer,
  Elektromagnetiska spektrat och olika användningsområden för olika våglängder.

 

Kap 12.1 samt film.

“Testa dig själv” 12.1

Radioaktiva ämnen, strålning

·        
 
alfastrålning

·        
 
betastrålning

·        
 
gammastrålning

·        
 
joniserande strålning

 

Träna begrepp.

 

Fortsätt simulering + arbetsblad “Bygg en atom”

 

Kap 12.2

Radioaktiva ämnen.

Strålning i vardagen och hur den används

·        
 
byggnader, marken
  och rymden (bakgrund)

·        
 
sjukvård

·        
 
kol-14

Kap. 12.2 

41

Samtalsdag

NP-labb

Radioaktivt sönderfall, sönderfallskedjor, aktivitet,
  halveringstid, att mäta radioaktivitet

 

Kap. 12.2

42

Kärnenergi, fission, att tillverka grundämnen, att klyva atomer,
  atombomb.Kap 12.3

Kärnkraft, hur funkar ett kärnkraftverk, kärnkraftsreaktor,
  kärnavfall.Kap. 12.3

Kärnkraft, för- och nackdelar. 

 

Resonemangsuppgift NP “Kärnkraft eller vattenkraft?” 

 

Kap 12.3

43

Fusion, solkraft, fusionsreaktorer

Kap. 12.3

Fördjupning, välj ämne: 

·        
 
Kärnfysik i
  sjukvården

·        
 
Kol-14 metoden

·        
 
Kärnreaktorer

·        
 
Kärnavfall

·        
 
Fusion 

·        
 
Annat valfritt.

Presentation

 

Sammanfattning, upphämtning, repetition

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Repetition, träna begrepp.

Repetition

Prov

  

 

 

Arbetsform

 

Vi kommer med genomgångar, laborationer, diskussioner och filmer sträva efter att nå kunskapskraven inom ämnet.

 

 

 

Litteratur:

 

·         Gula boken, Spektrum fysik, kapitel 12.

 

·        
PhET simuleringar: https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom och https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass 

 

·        
Periodiska systemet: http://husbynv.weebly.com/uploads/2/4/1/3/24139721/periodiska-systemet-kaj-schmidt-2018_orig.png

 

·        
Film om atommodellen, emissionsspektrum mm.: https://youtu.be/jt_hQ6sCbYc  

 

·        
Film om radioaktivitet och strålning (på engelska): https://ed.ted.com/lessons/radioactivity-expect-the-unexpected-steve-weatherall  

 

·        
Grafik för jämförelse av olika strålningskällor: https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/sa-paverkas-kroppen-av-stralning-6970726?source=carma&utm_custom 

 

 

 

Bedömning

 

Prov 7/11 på kapitel 12

 

 

 

Syftet

 

  • är att använda kunskaper i fysik för att
  • granska information, kommunicera och ta ställning i
    frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik
  • använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

 

 

 

Ordlista/Begrepp att kunna förklara

 

·         Masstal

 

·         - Isotoper

 

·         - Radioaktivt sönderfall

 

·         - Halveringstid

 

·         - Hur ljus uppstår i atomkärnan

 

·         - Spektrallinjer

 

·         - Elektromagnetiska spektrat och olika användningsområden för olika våglängder
- Samband mellan strålning, energi, risker

 

·         - Kärnkraft; fission, fördelar, nackdelar- Solenergi; fusion

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback