Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUA9

Familj

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Vad tänker du när du hör ordet familj?

Vad?

Vi ska arbeta med temat familj. 

 

Varför?

I kursen ingår att kunna presentera sig själv och prata om sin familj.

 

Hur?

Vi samtalar och övar på att fråga och svara i dialoger.

 

Hur?

Vi kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass. Vi ska gå på ett språkcafe

 där ni får presentera er

Bedömning

Du kommer att få presentera dig muntligt och skriftligt för att visa dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

Eleven berättar med vanliga ord och enkla fraser om personliga förhållanden och erfarenheter. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven. Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt mycket enkla fraser. Eleven läser och förstår anpassade och mycket enkla texter om något välbekant ämne.

Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och enkla hälsnings-, artighets- och avskedsfraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Eleven skriver med enkla ord och symboler personliga uppgifter i några vanligt förekommande situationer. Eleven skriver på ett i huvudsak fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Presentation
Familj och släkt
Diktamen

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback