Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Grundskola 9g atom- och kärnfysik

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Vi skall arbeta med atom- och kärnfysik

  

V

Måndag 90
  min

Torsdag 50 min

Fredag 50
  min

39

Intro,
  Atomens uppbyggnad

Kap. 12.1

Atomens
  uppbyggnad, atomnummer, masstal, isotoper,
periodiska systemet,

 

PhET-simulering
  “
Bygg en atom

 

Kap.12.1

Masstal,
  atomnummer, isotoper,
periodiska systemet,

 

Ev.
  fortsätta simuleringslabb. Träna begrepp. 

 

Kap. 12.1

40

Film “Atommodellen” (youtube)

 

Atomens
  historia. Hur ljus skapas i atomen, röntgenstrålning, spektrallinjer.
  Elektromagnetiska spektrat och olika användningsområden för olika våglängder.

 

Kap 12.1
  samt film.

“Testa
  dig själv” 12.1

Samtalsdag

Radioaktiva
  ämnen, strålning

·        
 
alfastrålning

·        
 
betastrålning

·        
 
gammastrålning

·        
 
joniserande strålning

 

Genomgång.Kap. 12.2

41

Samtalsdag

Strålning
  i vardagen och hur den används

·        
 
byggnader, marken och rymden (bakgrund)

·        
 
kärnfysik i sjukvården

·        
 
åldersbestämning med kol-14-metoden

 

Kap.12.2

Radioaktivt
  sönderfall, sönderfallskedjor, aktivitet, halveringstid, att mäta
  radioaktivitet.

Kap. 12.2

42

Kärnenergi,
  fission, att tillverka grundämnen, att klyva atomer, atombomb


Kap. 12.3

Kärnkraft,
  hur funkar ett kärnkraftverk, kärnreaktor, kärnavfall.


Kap. 12.3

Kärnkraft,
  för- och nackdelar. 

 

Resonemangsuppgift
  NP “Kärnkraft eller vattenkraft?” 

Kap 12.3

43

Labb NP
  2017.

Fusion,
  solkraft är egentligen kärnkraft

 

Fördjupning,
  välj ämne:

·        
 
Kärnfysik i sjukvården

·        
 
Kol-14 metoden

·        
 
Kärnreaktorer

·        
 
Kärnavfall

·        
 
Fusion 

·        
 
Annat valfritt.

 

Kap. 12.3

Fördjupning,
  repetition.

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Repetition

Prov

 

 


Arbetsform

 

Vi kommer med genomgångar, laborationer, diskussioner och filmer sträva efter att nå kunskapskraven inom ämnet.

 

 

 

Litteratur:

 

·         Gula boken, Spektrum fysik, kapitel 12.

 

·        
PhET simuleringar: https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom och https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass 

 

·        
Periodiska systemet: http://husbynv.weebly.com/uploads/2/4/1/3/24139721/periodiska-systemet-kaj-schmidt-2018_orig.png

 

·        
Film om atommodellen, emissionsspektrum mm.: https://youtu.be/jt_hQ6sCbYc  

 

·        
Film om radioaktivitet och strålning (på engelska): https://ed.ted.com/lessons/radioactivity-expect-the-unexpected-steve-weatherall  

 

·        
Grafik för jämförelse av olika strålningskällor: https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/sa-paverkas-kroppen-av-stralning-6970726?source=carma&utm_custom 

 

 

 

Bedömning

 

Prov 7/11 på kapitel 12

 

 

 

Syftet

 

  • är att använda kunskaper i fysik för att
  • granska information, kommunicera och ta ställning i
    frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik
  • använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

 

 

 

Ordlista/Begrepp att kunna förklara

 

·         Masstal

 

·         - Isotoper

 

·         - Radioaktivt sönderfall

 

·         - Halveringstid

 

·         - Hur ljus uppstår i atomkärnan

 

·         - Spektrallinjer

 

·         - Elektromagnetiska spektrat och olika användningsområden för olika våglängder
- Samband mellan strålning, energi, risker

 

·         - Kärnkraft; fission, fördelar, nackdelar

 

- Solenergi; fusion

 

Atom

 

Grundämne

 

Atomkärna

 

Proton

 

Neutron

 

Elektron

 

Elektronskal

 

Elektronmoln

 

Jon

 

Atomnummer

 

Radioaktivitet

 

Radioaktivt sönderfall

 

Strålning

 

Alfastrålning

 

Alfasönderfall

 

Alfapartikel

 

Betastrålning

 

Betasönderfall

 

Gammastrålning

 

Emission

 

Emissionsspektrum

 

Spektrallinjer

 

Spektrum

 

Elektromagnetisk strålning

 

Partikelstrålning

 

Becquerel (Bq)

 

Aktivitet

 

Halveringstid

 

Kärnenergi

 

Kärnreaktor

 

Bränslestavar

 

Geigermätare

 

Dosimeter

 

Bakgrundsstrålning

 

Stråldos

 

Millisievert (mSv)

 

Radon

 

Radondöttrar

 

Radonhus

 

Atombomb

 

Kärnvapen

 

Kedjereaktion

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback