Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Sång och röstvård, tre lektioner

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Att våga sjunga och att kunna delta i sammanhang där man musicerar och sjunger tillsammans är berikande och till glädje genom hela livet! Vi mår bra när vi sjunger, i både kropp, själ och hjärna!

Syfte:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Musikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra bearbeta och framföra musik i olika former.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela.

Arbetsområdet sång utförs under 3 lektioners tid där du får lära dig följande:

  • att våga sjunga och delta i gemensam sång
  • att bli säkrare på att följa rytm och tonhöjd
  • att sjunga med timing och passande karaktär 

Vi kommer att 

  • öva din förmåga att delta i gemensam sång 
  • göra olika övningar för att träna rösten.
  • lära oss något om rösten som instrument 
  • vi pratar om olika rösttyper, målbrottet och om olika sångstilar.
  • lära oss några viktiga ord och begrepp i arbetsområdet: t.ex. målbrott, falsett, magstöd, stämband, huvudklang, bröströst, mm.

Läxa: Läxa till vecka 43 blir att kunna sjunga sången Goliat.
Du behöver inte kunna sången utantill. 
Tips: träna ofta så blir rösten säkrare på att träffa tonerna och du kan också öva på att hitta en bra timing och en passande karaktär när du sjunger.
Ni behöver inte kunna låten utantill.

Självskattning:
Använd gärna självskattningsmatrisen nedan för att se var du tycker att du är och hur du kan komma vidare.

Bedömning:

Bedömningstillfället är lektion 3 då uppgiften och läxan redovisas. Då ska man först och främst visa att man kan delta i gemensam sång och i viss mån följa rytm och tonhöjd. Jag kommer att filma er i mindre grupper när ni sjunger sången för att kunna göra en bedömning av era sånginsatser i efterhand. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen
Sång och tajming åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback