Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Jä ht 19 åk 8 Tk Processen RG, GF, FL, JL, KS

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Vatten är en livsnödvändig produkt som vi många gånger tar för givet. Men hur går processerna till för att rena dricksvatten och avloppsvatten. Vad händer på ett reningsverk?

Processen

Processen Ht 19

Mål för elev

Du ska få förståelse för processerna vårt dricksvatten  går igenom för att vi ska ha rent vatten i kranen och vad som händer med det efter att vi använt det, innan det rinner ut i haven igen.

Få förståelse för hur natur, miljö och samhälle/individ påverkas om inte reningsprocesserna fungerar

Innehåll

Tekniska lösningar

 • Ord och begrepp för att benämna tekniska lösningar.

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Teknik, människa,samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och miljö aspekter.

Genomförande

 • Teori om reningsprocessen av dricksvatten
 • Teori om reningsprocessen av avloppsvatten
 • Teori och diskussioner om hur reningsprocesserna påverkar samhället/individen/miljön
 • Filmer och instuderingsfrågor
 • Studiebesök på Källby Avfallsreningsverk v 40 
Bedömning
 • Prov v 41, tisdagen den 8/10 
 • Bedömning enligt matrisen. 

Kursplanemål

Eleven ska utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (ur Lgr11)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä ht 19 åk 8 Tk Processen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter