Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Reflekterande text

Trönninge skola, Varberg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Skriv två reflekterande texter där du utrycker dina åsikter och tankar.

Text 1:

Reflektera och skriv! försök ge flera exempel och förklara och motivera dina svar. Skriv med hela meningar.

Hur tror du att Saroos liv hade blivit om han hade blivit kvar i Calcutta?

Det gick väldigt bra för Saroo- men inte riktigt lika bra för hans adoptivbror. Vad berodde det på tror du?

Vem är hjälten i filmen tycker du? varför?

Vi fick veta att i Indien försvinner det ca 80 000 barn varje år. Hur är det möjligt?

 

Text 2: 

Bra hälsa

 

Skriv en reflekterande text om hur du tänker om bra hälsa. 

  • Vad är viktigt för att du ska må bra? Ge flera exempel, motivera och utveckla ditt svar.

  • Finns det någonting som du behöver förändra för att du ska må bättre? Hur ska du göra? Klarar du det själv eller behöver du hjälp. 

  • Vad tror du är det främsta hotet mot barns hälsa? Motivera dig och utveckla ditt svar. 

  • Vad tror du är största hotet mot barns hälsa i trafiken? Motivera dig och utveckla ditt svar. 

 Skriv en flytande text i pages. Dela in i stycken och som vanligt ska du kontrollera  dina meningar, stor bokstav och skiljetecken.  

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback