Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa, Lsär 11, åk 4-6

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Vi arbetar med idrott och hälsas olika delar: - Rörelse - Hälsa och livsstil - Friluftsliv och utevistelse - Ämnesspecifika begrepp

Syfte

 Att du ska få en positiv och sund inställning till rörelse, friluftsliv och utevistelse. Men även att du ska få kunskaper om hälsa, livsstil och ämnesbegrepp, så att du kan göra aktiva val som gynnar din fysiska och psykiska hälsa nu och i framtiden.

Konkreta individuella mål:

Dina individuella mål i idrott och hälsa kan du läsa i kommentarsfältet under matrisen.

Undervisning och arbetsmetoder

 • rörelseaktiviteter
 • lekar
 • samarbetsövningar
 • utevistelser
 • bollövningar
 • bollspel
 • redskapsaktiviteter
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • lek
 • rörelse till musik
 • pulshöjande aktiviteter
 • nedvarvnings aktiviteter
 • elevledda aktiviteter
 • lärarledda genomgångar 
 • 40 minuter aktiv simundervisning varannan vecka

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • deltaga på lektionerna och i aktiviteterna
 • berätta dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • samtal
 • deltaga i samtal och diskussioner
 • ställa frågor

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med begrepp i det aktuella arbetsområdet.

Simning

 • bröstsim
 • ryggsim
 • dyka
 • badvett
 • livboj
 • isvett
 • förlängningsarmen

Friidrott

 • längdhopp
 • övertramp
 • kast med liten boll
 • överarmskast/underarmskast
 • löpning
 • tjuvstart

Motoriska färdigheter

 • balansera
 • klättra
 • springa
 • hoppa
 • rulla
 • hänga
 • fånga
 • kasta
 • åla
 • stödja
 • balansera 

Hjärt- och lungräddning

 • 112
 • räddningstjänst
 • hjärt- och lungräddning
 • inblåsningar
 • kompressioner

 Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning 

 • kondition
 • styrketräning
 • muskler
 • träningsvärk
 • puls
 • rörlighet
 • tänja

Tidsplan

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med en tidsplan i det aktuella arbetsområdet.

 

40 minuter aktiv simundervisning varannan vecka.

vecka 35-36 Friidrott

vecka 37-41 Motoriska färdigheter (balansera, klättra, springa, hoppa, rulla, hänga, fånga, kasta, åla, stödja och balansera)

vecka 42-45 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

                    Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och idrotter och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.

Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Idrott och hälsa, Lsär 11, åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback