Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVOSVE51

Svenska som andra språk 1 (HRHOT HOHAL 3-4:or)

Ljungbergsgymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Svenska 1 läses under alla fyra åren på gymnasiet. Under kursen ska du bland annat få möjlighet att utveckla din förmåga att skriva och tala, utveckla din förmåga att läsa och reflektera och utveckla din förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information.

 

Grovplanering svenska som andra språk 1 läsår 19/20:

Vecka 35: Lek, prat och stafettskrivning

Vecka 36: Dialog och sampel (på APL-platser)

     

Vecka 37 - 40: APL

Vecka 41 - 42: Personligt återgivande text.

  

Vecka 43: Skräcktema - ert val.

  

Vecka 45 - 46: Instruerande text (kopplat till gymnasiesärskolearbete).

 

Vecka 47 - 48: Film och filmprat

 

Vecka 49 - 51: Bok och bokprat

 

 

 


Läroplanskopplingar

Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.

Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.

Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.

Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.

Svenska språkets uttal, ordförråd och struktur samt stavningsregler och skiljetecken. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Strategier för språkinlärning. Hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.

Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback