Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Så in i Norden

Hästhagenskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

I detta arbetsområde lär du dig mer om våra grannländer i Norden.

Detta ska du lära dig:

Sv: Vilka språk som talas i Norden. Vilket språk som tillhör en annan familj än svenskan. Kunna översätta några meningar på danska och norska till svenska. Kunna några ord på varje språk. Känna till några sagor/berättelser från Norden. Göra ett författarporträtt av en nordisk författare. 

 

 Även i geografi och engelska kommer vi arbeta med Norden som tema.

 

 

 

 

 

Dessa punkter i läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser och lyssnar till norska, danska och isländska. 

Vi ser på film om några nordiska författare

Vi tränar på att skriva författarporträtt / biografier av en nordisk författare.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna .

Genom att titta på hur du gör ett författarporträtt

 

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser i planeringen
Norden-projekt
Uppgifter
Biografi - HC Andersen
Biografi-HC Andersen
Utvärdering Norden
Utvärdering Norden
So-prov, Norden
So-prov, Norden