Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik grundsärskolan åk 4-6, Lsär 11

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 6 oktober 2019

I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att: sjunga och spela olika instrument lyssna till och prata om musik skapa musik och kombinera musik med t.ex dans, rörelse och drama. Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

Syften för ämnet musik

I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att:

 • sjunga och spela olika instrument
 • lyssna till och prata om musik
 • Uppleva olika genrer av musik
 • skapa musik och kombinera musik med t.ex dans, rörelse och drama.
 • Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

 

Konkreta mål och tidsplan:

V 35-45

 • Veta vad puls är och lära sig känna den.
 • Spela rytminstrument i takt till musiken. I musikens puls. 
 • Att röra sig till musik.
 • Att själv välja en rörelse till tex sitt namn.
 • Att vara med och skapa rörelse till dans.
 • Att dansa till musik.
 • Förstå och känna att olika typer av musik kan ge olika känslor.
 • Få kunskap om stämbanden och förstå varför det är viktigt att sjunga upp innan sång.
 • Sjunga olika typer av musikgenrer.

 

Undervisning och arbetsmetoder:

Musiklektionerna kommer att bestå av sång, spel, taktövningar, lyssning, genomgångar och teori.                                                                             Vi kommer också att prata om och diskutera det vi håller på med för stunden.
Varje musiklektion har samma start och avslut. En tydlig struktur.  

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • delta i musikundervisningen med sång och instrumentspel.
 • delta i arbetet med att finna pulsen, skapa dans och rörelse.
 • delta i genomgångar och diskussioner.
 • ställa frågor 
 • ta initiativ

Kontinuerlig formativ bedömning sker som ger dig utvecklingsmöjligheter.

Begrepp

Vid varje musiklektion går vi igenom de begrepp som hör till lektionens innehåll. 


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

kombinera musik med andra uttrycksformer,

jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.

Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.

Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.

Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.

Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.

Sång- och danslekar.

Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.

Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Musik, Lsär 11, åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback