Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Djur och natur om hösten

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Att undersöka hösten

Hösten

Hösten är här! Hur vet vi det? Vilka kännetecken finns i vår natur på att det är höst? Vi kommer att ge oss ut i närområdet och leta hösttecken. Vi kommer att titta på olika lövträd och barrträd.

Naturen om hösten.

Mål

Du ska lära dig namnen på de fyra årstiderna.

Du ska känna igen och kunna beskriva naturen om hösten.

Du ska lära dig känna igen några svenska löv- och barrträd.

Du ska kunna beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.

Du ska lära dig känna igen några småkryp och andra djur i vår närhet; spindel, myra, mångfoting, gråsugga och snigel.

Du ska lära dig något om hur djuren anpassar sig till höst och vinter.

Du ska lära dig att använda faktabilder och skriva faktaord eller meningar som passar till.

Du ska känna till någon näringskedja.

 

 

Arbetssätt

 • Vi ska samla höstsaker och sortera dem.
 • Vi ska undersöka frukter som finns på träd och buskar.
 • Undersöka växter, lukta och känna på naturföremål.
 • Vi ska titta på träds form, löv, knoppar och frön/kottar.
 • Skriva om ett djur i Norden med hjälp av en given struktur.
 • Vi kommer att rita, måla, skriva och se filmer.

 

Redovisningsform

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt i alla undersökningar och sorteringsövningar
 • berätta och samtala
 • måla, klippa, klistra och skriva

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan:

 •  årets olika årstider.
 •  beskriva naturen om hösten.
 • känna igen artnamnen några svenska lövträd.
 • beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.
 • känna igen några nedbrytare och andra djur i vår närhet.
 •  något om hur djuren anpassar sig till höst och vinter.
 • sortera naturföremål.

Jag kommer att bedöma om du kan skriva passande faktaord eller meningar till faktabilder.

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter