Skolbanken Logo
Skolbanken

NTA-experiment Hur gör man egna såpbubblor?

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Hur blandar man egna såpbubblor? Hur stora bubblor kan vi få?

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med Hajgruppen och Delfingruppen var för sig på samlingen före maten.

 

Datum för aktivitet:

9/10-19 och 10/10-19

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

- Att man kan göra egen såpbubbelblandning.

- Att man kan göra egna såpbubbelredskap.Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar innan att vi ska göra egna såpbubblor tillsammans och att de måste hjälpa mig att komma ihåg hur vi gör så att vi kan göra det flera gånger.

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag gör en såpbubbelblandning dagen innan och låter stå i rumstemperatur.

- Jag plockar fram föremålen och ingredienserna en och en och låter barnen vara med och hälla i och blanda.

- Jag plockar fram såpbubbelredskapen (flera av samma sort) och låter barnen prova att göra egna bubblor.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig om det här experimentet. Vad var det för ingredienser vi blandade och hur gjorde de för att göra bubblor?Material som behövs:

Till såpbubbelblandningen:

- 8 dl (destillerat vatten), 2 dl Yes diskmedel, 0,5 glycerol

Till såpbubbelredskap:

- blompinnar, garn, bomullsband, såpbubbelredskap 

Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback