Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Svenska åk 8 - Språkbruk genom tiderna, i Sverige och i Norden

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Hur har svenska språket förändrats genom tiderna? Hur kommer det sig att flera av de nordiska språken är så lika varandra? Vilka likheter och skillnader finns mellan de nordiska språken?

 Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Under kommande veckor kommer vi att fördjupa oss i svenska språkets historia samt jämföra med övriga nordiska språk. 

Syftet är att ni ska få kunskaper om nordiska språk och kunna resonera och diskutera  kring deras historia, ursprung samt känna till några likheter och skillnader.

Ni ska få grundläggande kunskaper om nordiska språk vilket innebär att vi utgår från svenskan och lär oss om svensk språkhistoria. Därefter jämför vi svenska språket med norska, danska, isländska och finska och tittar på likheter och skillnader.

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Läsa om den svenska språkhistorien.

Se inslag, presentationer och videoklipp som handlar om svensk språkhistoria.

Lyssna på låtar från de andra nordiska länderna och översätta låttexterna och jämföra dem med varandra.

Lyssna på föreläsningar om språkhistoria, dialekter i svenska språket samt om nordiska språk.

Läsa texter och arbeta med uppgifter på temat i läroboken Spegla Språket 8 i par, grupper och helklass.

Läsa textutdrag på samtliga fem nordiska språk och försöka att hitta likheter och skillnader i förhållande till svenska språket.

Se och lyssna på inslag med exempel på de fem nordiska språken.

 

Parallellt arbetar vi också med högläsning av boken Jack. Du kommer att få korta läsförståelseuppgifter till boken som ska lösas på lektionstid.

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

  • I klassrumsdiskussioner och genom att svara på frågor.
  • Skriva en fördjupningsuppgift med valfritt innehåll utifrån ämnesområdet.

 

 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

  • Din förmåga att föra resonemang kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
  • Din förmåga att jämföra det svenska språket med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  • Din förmåga att följa en instruktion och att skriva en text med språkhistoriskt fokus och/eller jämförelse mellan två språk.

 

Se matris för mer information.

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Lgr 11 ─ Svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter