Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Sverige

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2019

Mitt i skogen, vid en liten sjö, ligger ett berg som gör Medelpad alldeles särskilt spännande. Precis på toppen av berget, som är 456 meter högt, finns nämligen Sveriges mittpunkt. Berget som heter Flataklocken, ligger precis mitt i Sverige. Där är det lika långt till den nordligaste punkten i Lappland som det är till den sydligaste punkten i Skåne, lika långt till gränsen mot Norge som till Östersjön.  Häftigt, eller hur? Så om du inte är höjdrädd kan du klättra upp på berget, ställa dig på toppen, blunda, sträcka ut armarna i luften och tänka att just i detta ögonblick står du på Sveriges geografiska mittpunkt.

De stora frågorna är:

·       Varför ser det ut som det gör i Sverige, har det alltid sett ut så som det gör idag och kommer det att se likadant ut i framtiden?

·       Vilka är Sveriges olika naturtillgångar, var finns de och vad används de till?

·       Var i Sverige bor de flesta människorna och varför just här?

 

 

Vilka förmågor ska du utveckla? 

 

Analysförmågan 

Du visar att du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och miljö. Du visar på skillnader och likheter mellan olika delar av Sverige när det gäller naturlandskap, klimat och energiförsörjning. 

 

Kommunikativa förmågan 

Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen visar du också att du har koll på viktiga fakta om Sverige. 

 

Förmågan att hantera information 

Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information i t ex diagram, på kartor eller i läroboken samt väljer den källasomfungerar bäst för tillfället. 

 

 

Den begreppsliga förmågan 

Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar och skriver om sådant som har med Sverige  att göra. 

 

Hur ska vi arbeta?

  • Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografiboken, kartboken, filmer och föreläsningar
  • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass
  • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer

·      Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter