Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

My Family and Me

Utsäljeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

"The single most powerful thing I can be is to be myself." Dwayne Johnson, American actor

I det här arbetsområdet ska du få lära dig

  • hur man hälsar, ställer frågor, svarar och säger hej då.

  • hur man berättar om sig själv, sin familj och andra - kläder, familjeord, aktiviteter, utseende, intressen.

  • Grammatik: bestämd och obestämd artikel – a/the, ental och flertal, verbet be, att vara och verbformerna am/is/are, vem som ”äger” något – my/your, det här och det där – this/that och sammandragna former – it is/it’s, can/can’t. Du lär dig också mer om ordföljd i påståenden och frågor. Dessutom lär du dig mer om uttal av ljudet [ʌ] som i mug samt att s uttalas [s] efter f, k, p, och t, annars [z].

Vi kommer att använda flera olika läromedel. T.ex. NE.se, ESL Library och British Council Kids. Vi arbetar muntligt och skriftligt i helklass, i par och enskilt.

När vi är klara ska du kunna berätta om dig själv live med hjälp av en bildpresentation eller via en video- eller ljudinspelning.

Du visar vad du lär dig genom att vara aktiv under lektionstid, i din egen presentation samt i en avslutande skriftlig diagnos.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback