Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3 - 6

Temaveckor Minecraft

Gottsta fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi utgår från elevernas intresse och önskemål i fritidshemmets verksamhet för att skapa nyfikenhet och inlärningsmöjligheter genom IKT, matematik och skapande.

Målet med temat Minecraft:

  • Du ska få möjlighet att träna dina förmågor i att resonera, samarbeta och diskutera med dina kamrater.
  • Förstå vad ord och begrepp betyder.
  • Hitta lösningar på olika problem som uppstår.
  • Diskutera vett och etikett på nätet.
  • Genom att prova på olika tekniker inom skapande tänka matematiskt och kreativt.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

  • Skapande där vi gör Minecraftinspirerande självporträtt, vi tillverkar Minecraftfigurer i diverse material tillexempel lera och kartong.
  • IKT- digital frågesport om Minecraft. Vi spelar det digitala spelet där eleverna skapar olika världar m.m.
  • Grupparbete där vi tillsammans skapar en Minecraftvärld som finns på avdelningen. Dokumentationen sker fortlöpande under arbetets gång samt den färdiga slutprodukten.

 

 

Hur ser vi att vi når målet?

Att eleverna deltar aktivt i de olika aktiviteterna.

Vi dokumenterar genom att fotografera och visa för vårdnadshavare.

Efter temaveckornas slut utvärderar vi tillsammans med eleverna.

 

 Period: vecka 40-44.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback