Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

6

Argumenterande text - världen måste leva mer hållbart

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Du ska skriva och argumentera om att världen måste leva mer hållbart.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning

Konkretisering av målen 

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en argumenterande text (Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur en argumenterande text (en insändare) är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller argument (Steg 1)

• lära sig hur man kan använder språket för att påverka någon (Steg 2)

 

 

Du kommer att...

Förförståelse/förkunskaper: Klassen/gruppen läser insändare i tidningar, planerar och genomför muntliga debatter för att lära känna det argumenterande språket. 

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. Du får lära sig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Steg 3-4: Du planerar och skriver en text på egen hand.

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

-Du kommer också att bedömas utifrån två kunskapskrav i samhällskunskapen.

 

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen
Argumentera skriftligt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter