Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 5

Mellanmålsplanering

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Att tillsammans ha en trevlig stund med samtal och ett gott mellanmål.

Syfte och mål

  • träna den sociala förmågan, kommunikativ förmåga och ett lärande.
  • utveckla goda kamratrelationer, att träna på att lyssna och samtala/fråga och kunna använda sitt lärande i olika situationer.

Aktiviteter

  • Att tillsammans träna sociala relationer, att träna på att lyssna och fråga.
  • träna sitt bordsskicket
  • träna på att kunna ta emot instruktioner
  • vid högläsning, träna på att lyssna och få lugn och ro. Samtala om innehåll.

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter