Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi - Sverige

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I detta arbetsområde får eleverna lära sig om Sveriges natur- och kulturlandskap samt namngeografi.

Syfte och upplägg

I detta arbetsområde får eleverna lära sig om Sveriges natur- och kulturlandskap. Detta för att eleven ska få förståelse för hur människan har format naturen. 

Arbetsområdet behandlar även namngeografi. Eleverna får lära sig hur Sverige delas in i landskap, län och kommuner. De får också lära sig var Sveriges stora sjöar och städer ligger. Dessutom får de kunskap om Sveriges naturresurser och hur de används. 

Arbetsområdet avslutas med att eleverna får göra ett prov/kunskapstest utifrån det vi arbetat med.

Centralt innehåll

Livsmiljöer

  • ​De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.​
  • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • ​Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, hav och vatten i Sverige.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. 

 

Kunskapskrav

·         Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var människor bor.

·         Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet

                   ·         Ha kunskap om Sveriges namngeografi och att eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt 

               

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Geografi Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback